Rozhovor se Zdenkem Gaďourkem o koloběžkovém sportu v Lipníku n.B.

Gadourek_m_20170714Nejspíš by si už mohl jen užívat zaslouženého odpočinku. Zkrátka věnovat se zahrádce, svým koníčkům, relaxovat a už nic moc nedělat. Ale jako bývalý aktivní sportovec na lenošení vůbec nemyslí, naopak, dokonce trénuje mladé koloběžce.

Koloběžky v ČT Ostrava 2017
Zdenek Gaďourek se svou ženou a koloběžkáři v ČT Ostrava – pořad Dobré ráno 2017

Zdenek Gaďourek je bývalý učitel a trenér, velký sportovec, který i v důchodovém věku jezdí na koloběžce, hraje tenis, lyžuje, jezdí na kole a rybaří. A hlavně je to nadšenec, který své sportovní zkušenosti předává dětem už víc jak 40 let a získal za to mnohá ocenění. A co víc, práci s mládeží propadla i jeho žena Helena, a tak se společně věnují dětem a mládeži v Klubu koloběhu Lipník n. B., zs., lipenští dráčci a draci 2010.

Na počátku byl sportovní kroužek, kdo přišel s nápadem zaměřit oddíl na koloběžky?
S manželkou jsme vedli sportovní kroužky při ZŠ Hranická Lipník n.B. zaměřené na rekreační tenis, turistiku a všeobecnou sportovní přípravku. Naši svěřenci chtěli soutěžit, tenis nebyl vhodný, a tak jsem si vzpomněl na tréninky v běhu na lyžích. V rámci letní přípravy jsme jezdili na kole, na kolečkových lyžích a koloběžce… A koloběžka naše svěřence zaujala.

Jste výběrovým kroužkem nebo se snažíte zapojit co nejvíce dětí?
Nejsme výběrovým spolkem, každý rok vyhlašujeme sportovní kroužek při ZŠ a MŠ Hranická. Do kroužku i klubu nám chodí děti z Dětského domova a jiných lipenských škol. Do kolektivu začleníme každého zájemce. Koloběh je sice individuální sport, ale snažíme se v kroužku vytvořit dobrou partu, přechod do klubu je pak na rozhodnutí rodičů.

Kostka Hanušovice Potůčník 2017
KK lipník n. B. spolupracuje s firmou Kostka – návštěva koloběžkářů ve firmě v Hanušovicích v roce 2017

V koloběžkovém oddíle vidím největší problém v koloběžkách. Přece jen na běh a třeba fotbal stačí tenisky a případně míč. Tady každý musí mít svoji koloběžku, a to není levná záležitost. Znamená to, že přijmete jen dítě, které už koloběžku má?
Z počátku si zájemci o koloběžkový sport pořídili vlastní koloběžky Kickbike. Následně se mám velmi dobře rozběhla spolupráce s českým výrobcem koloběžek KOSTKA Hanušovice, který nám zapůjčil koloběžky pro naše akce, a tak můžeme zájemcům koloběžky Hill zapůjčit. Za vším však stojí aktivita klubu a naše prezentace koloběžek při různých akcích našeho města, škol okresu Přerov a v Olomouckém kraji a televizi.

Jak často trénujete, kladete důraz na komplexní přípravu nebo se zaměřujete spíš jen na jízdu na koloběžce?
Trénink máme rozvrhnutý do přípravného, předzávodního, závodního a regeneračního cyklu. Je to tedy o tom, v jakém cyklu se trénink realizuje, minimálně 1x týdně, maximálně 4x týdně. V tréninku mládeže v období rozvoje pohybových dovedností a pohybových schopností klademe důraz na všestrannost (ABC sportu) a regeneraci. Přes zimní období se připravujeme v tělocvičně, zkoušíme běžky a využíváme bazénu. V předzávodním období se pozvolna zvyšuje objem jízdy na koloběžce.

Lipenská koloběžka 2015
Závody pro děti – Lipenská koloběžka 2015 sprinty

V roce 2010 jste začali pořádat i závody pro děti – pro koho jsou závody určeny?
V letošním roce pořádáme 8. ročník Lipenské koloběžky – K-Tour ve sprintu, smíšených štafetách a časovce pro žáky mikroregionu Lipensko… Závody organizujeme přes školy jako tradiční jarní nebo podzimní akci. Příjít může kdokoliv, na závodech půjčujeme koloběžky KOSTKA, nevybíráme startovné. O propozicích je veřejnost informována na našich www stránkách, dále v naší vývěsce ve městě, v Lipenských listech a plakátech akcí města na daný měsíc.

A jaký je zájem dětí o koloběh?
Na naší Lipenské koloběžce v roce 2016 startovalo např. ve smíšených štafetách dvacet jedna (21) štafet ve čtyřech kategoriích. Nutno však říci, že tyto akce děti zajímají, ale spíš je to pro ně jednorázová nabídka sportovní aktivity.

Team mládeže KK Lipník n.B. 2011
Zdenek Gaďourek a jeho žena Helena s týmem mládeže KK Lipník n.B. 2011

Nové členy proto hledáme nejen přes uvedenou K-Tour, ale oslovujeme děti a rodiče i při prezentačních akcích, organizujeme koloběžkové akce a vyhlašujeme sportovní kroužek „Koloběžka a abeceda sportu“. Dokonce se stává, že si k nám přijdou vypůjčit koloběžku děti z blízkého okolí a zase ji tentýž den vrací.

V Lipníku jsme zavedeným sportovním klubem aod roku 2010 jsme získali čtyři Uznání Rady města Lipník n.B. za sportovní výsledky v kategorii družstvo – mládež. Toto vše plus personální zázemí klubu nám pomáhá při oslovení rodičů a veřejnosti. Ale závodění a výsledky nejsou tím hlavním… Naším motem je „Hýbej se s námi“ = zájmovost + spokojenost + prožitkovost.

Od založení klubu se opakovaně můžete pochlubit spoustou úspěchů – byl jste vyhlášen nejlepším trenérem a vaše družstvo nejlepším kolektivem mládeže. Co vše jste pro to musel/i udělat, jak se vám to povedlo?
Především musí být „zapálené děti“ – a my začínali s dětmi z Lipníka n.B a okolních vesnic Loučky, Jezernice, Týn n.B. Nezbytné je porozumění ve vlastním rodinném zázemí a spolupracující rodiče. Dalším předpokladem jsou zkušenosti s tréninkem mládeže a organizační schopnosti. Město Lipník n.B., Olomoucký kraj a Česká unie sportu nás finančně podporují formou příspěvků a grantů. A když se vše složí dohromady, tak z toho vypadne taková smysluplná aktivita, jako je ta naše. 🙂

Lipenská koloběžka pro školy 2016
Lipenská koloběžka pro školy 2016 (štafety)

Kolik trenérů a instruktorů se dětem věnuje? A pracují jako dobrovolníci nebo je práce v klubu něco jako jejich vedlejší pracovní poměr?
Práce v klubu je zcela bez úplaty, a tak jak se průběžně zapojují rodiče, taková je organizace závodů a účast na soutěžích. V současnosti se trenérské práci věnuji sám, do organizace vstupuje moje manželka Hela, dcera Lenka  a volený zástupce rodičů. Celé je to o vzájemné spolupráci, odpovědnosti a důvěře. Máme ale i negativní zkušenost, kdy si vstřícnost ze strany klubu a jeho fungování někteří jedinci vysvětlovali docela jinak, ale i to bohužel k této práci někdy patří.

Jak provoz oddílu a celoroční přípravu financujete?
Financování klubu je vícezdrojové – počínaje příspěvky rodičů, přes granty města Lipníka n.B., příspěvky České unie sportu a Olomouckého kraje. Ale máte také své sponzory a jsme za jejich pomoc rádi – seznam těch, kteří nás podporují, máme uveden na našich webových stránkách www.1klubkolobehulipnik.cz.

Závody koloběžek - Evropský pohár Německo 2014
Start žáků z KK Lipník n.B. – Evropský pohár Německo 2014

Co je na práci s dětmi v této oblasti nejtěžší? Na co by se měl každý trenér připravit?
Trenérská činnost v tomto případě musí respektovat různorodost potřeb a projevů dítěte a toto se řeší individuálním přístupem ke každému. Přiměřenost, trpělivost a spolehlivost by měla být devizou každého, kdo vstupuje do světa dětí a mládeže. Zájmy dětí se v současnosti liší od zájmů rodičů či trenérů, když byli ve věku svých děti a svěřenců. Jsou tu pozitivní i negativní vlivy vrstevníků a kamarádů, ve společnosti všeobecně se objevují sociopatogenní jevy. A trenér by měl umět s dětmi komunikovat a i takové situace řešit…

MS v koloběhu 2014 Plzeň
Účast na MS v koloběhu 2014 Plzeň

Co poradíte těm, kteří se chtějí věnovat dětem a chtějí založit koloběžkový oddíl. Jak a čím začít?
Naše cesta ke koloběžkám byla podpořena předchozími aktivitami v zájmovém sportovním kroužku, tenisové škole, tréninkem ve sportovních klubech. Podle mého názoru je několik faktorů, které ovlivňují cestu ke koloběžkovým aktivitám, ať hobby nebo sportovního zaměření: odhodlanost a obětavost organizátorů, podmínky pro sportování (sportovní zázemí, počet dětí v místě, vstřícnost školských zařízení), konkurence ostatních sportů v místě, zaujetí rodičů pro využití volného času svých dětí. Naše aktivity jsou spojeny se školou, protože i manželka byla kantorkou (37 let na jedné škole), a tak nás v našem městě znají děti i jejich rodiče či prarodiče. Naše cesta tedy začala ve škole a pokračuje návazností zájmového kroužku ve škole a naším koloběžkovým klubem.

Oddílů koloběhu se zaměřením na děti a mládež u nás moc není. Prozraďte, kde to s dětmi také umí? Tušíte, co by pomohlo, aby takových klubů a oddílů bylo víc?
Podle statistik a výsledků mládežnických kategorií jsou na tom v Česku dobře kromě nás také v Jeseníku, Plzni, Náchodě. Koloběžková aktivita se rozbíhá i v nově vznikajících klubech, začínají pracovat s jednotlivci a já doufám, že se to rozvine do prezentace mládežnických družstev.
Pro rozvoj mládežnického koloběhu by bylo vhodné pořádat samostatné soutěžní víkendy, oddělit je od závodů pro dospělé a zamyslet se nad dětskými kategoriemi. Jednou z příčin, proč má český koloběh malou členskou základnu mládeže, je skutečnost, že je závodní koloběžkový sport umožněn až dětem starším 10 let a v tomto věku celá řada dětí má své sportovní odvětví již vybrané.

Rollo liga Ostrava 2016
Koloběžkáři z Lipníka n.B. – Rollo liga Ostrava 2016

V rámci klubu u vás trénuje i spousta dospělých koloběžkářů, využíváte nějak možnost propojení obou kategorií – dětí a dospělých?
Klub koloběhu Lipník n.B. lipenští dráčci a draci 2010 zs., je v současnosti převážně mládežnický team s kategoriemi kids až juniors (8–17). Naši první odchovanci jsou ve věku, kdy končí středoškolské studium a nebo zahajují vysokoškolskou přípravu. Pokud máte na mysli seniory, tak tito se odklonili z našeho klubu nekalosoutěžními kroky na podzim v roce 2012. Do této doby fungovalo jen personální propojení vzhledem k různosti finančních zdrojů či podmínek pro trénink nebo společná doprava na závody. V našem programu na období 2016–2018 je nabídka pro závodní aktivity a hobby akce jak mládeže, tak i dospělých.

Předpokládám, že činnost a úspěchy klubu se neobejdou bez podpory rodičů – jaká je u vás v klubu jejich role?
Role rodičů spočívá nejen v pomoci při akcích klubu (doprava na závody, pomoc při akcích, částečné finanční pokrytí nákladů, apod.) ale i ve spoluúčasti na řízení klubu – Valná hromada členů klubu, případná pomoc s oslovením sponzorů. V současné době má náš klub 34 členů jak řádných, tak přidružených a jejich počet pro rok 2017 není uzavřen. Činnost realizujeme v podmínkách 8tisícového městečka a naší prioritou je hlavně nabídnout sportovní volnočasové aktivity se závodním i nezávodním zaměřením. A když padne nějaká medaile nebo ocenění, je to pro nás všechny skvělá odměna a velké povzbuzení.

Děkuji za rozhovor.

Foto: archiv Zdenek Gaďourek, Klub koloběhu Lipník n. B., zs., lipenští dráčci a draci 2010

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *